Vi vil altid gennemgå det sammen, og finde det rette hvorefter vi sender tilbud på det aftalte. For os er det vigtigste at kunden føler sig tryg ved de aftaler der er indgået.

 

Vi giver altid gerne et uforpligtende tilbud.

Ligeledes vil vi i kraft af at vi har stor erfaring i at lave flyttesyn, både indflytningssyn og fraflytningssyn, samt efterfølgende rekvirering og styring af diverse håndværkere, gerne påtage os denne opgave.

 

 

 

 

 

 

Vi er, i forbindelse med flyttesyn og maling af diverse lejemål, tit og ofte på ejendommene. Så det lå helt naturligt for os, at starte CM ejendomsservice i forlængelse af malerfirmaet.

 

CM ejendomsservice beskæftiger sig bl. a. med følgende opgaver:

 •  Tilsyn med ejendommen
 •  Renholdelse af belagte arealer
 •  Klipning af græs, buske, hække og
   skråninger
 •  Afbrænding af ukrudt på belagte arealer
 •  Renholdelse af bede
 •  Renhold ved affald og postkassestationer
 •  Kontrol og udskiftning af defekte
   lyskilder på fælles arealer
 •  Vintersikring af tomme lejemål
 •  Renholdelse af have ved tomme lejemål
 •  Beboerservice efter behov
 •  Rensning af tagrender

 

Det er altid muligt at vælge til og fra, ud fra hvilke behov man har.

CM Ejendomsservice

Malermester Carsten Thomsen q Cikorievej 23 q 5230 Odense SØ q Tlf. 60 88 22 05 q email: carsten@malermesterct.dk q CVR.: 30439066